may, 2019

26may8:00 am2:00 pmCnicht For Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Event Details

O’r llwyfan gwylio yng Nghanolfan Ymwelwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn, mi welwch chi’r Cnicht yn syth o’ch blaen. Weithiau fe’i elwir yn Matterhorn Cymru oherwydd ei siap pigog. Pan mae plentyn yn tynnu llun mynydd, dyma’r amlinelliad bydd yn dynnu’n aml.nn689 m o uchder yn unig ydy Cnicht, ac er na fydd, o bosib, y mynydd uchaf wnewch chi ei ddringo yn eichbywyd, bydd yn siwr o fod yn un o’ch ffefrynnau. Ceir golygfeydd anhygoelo’r copa. I’r gogledd, Yr Wyddfa a’i chriw a Chrib Nantlle. I’r de, Trawsfynydd a’r Rhinogydd. I’r gorllewin, Bae Aberteifi a Môr yr Iwerydd ac i’rdwyrain, Moel Siabod a mynyddoedd y Berwyn tu draw.nnYmunwch â ni ar ydaith dywysedig hon gydag arweinyddion mynydd cymwysedig i godi arian ac ymwybyddiaeth o waith anhygoel prosiect Gweilch y Pysgod Glaslyn. Bydd y daith tua 7 milltir ac mae’n addas ar gyfer plant 10 oed a throsodd (rhaid i bob plentyn fod gyda gwarcheidwad cyfreithiol).nnByddwch angen par o esgidiau cerdded cryf, trowsus a chôt diddos, cap a menyg (dim jeans os gwelwchyn dda) a bwyd a diod. nPris y daith yw £15 yr oedolyn gyda dan 18 oed ynrhad ac am ddim (2 plentyn yn rhad ac am ddim am bob oedolyn sy’n talu). Bydd yr holl elw’n mynt at y prosiect. nByddwn yn cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr rhwng 9 a 9.30 o’r gloch ar ddydd Sul, 26ain o Fai. Wedyn, mi awni bentref Croesor er mwyn cychwyn y daith am 10 o’r gloch.nn——————————————————————————————-nnLooking out from the viewing platform at the Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife visitors centre, you will see the shapely mountain of Cnicht. Sometimes called the Welsh Matterhorn because of its pyramidal shape. When a child draws a picture of a mountain, this is the profile they would draw.nnAt only 689m high, it not the highest mountain you will ever climb, but Ican guarantee that once you have completed it, it will go down as one ofyou favourites. Amazing panoramic views from the summit. To the north, theSnowdon Massif and The Nantlle Ridge. To the south, Trawsfynydd and the Rhinogydd mountain range. To the west, Cardigan Bay and the Irish sea, andto the east Moel Siabod and over to the Berwyns and beyondnnJoin us on this fully guided mountain walk with fully qualified mountain leaders to raise funds and awareness for the amazing work that the Osprey project do. Thewalk will be around 7 miles and is suitable for children over 10 years old. (Please note, all children must be accompanied by legal guardian.)nnYou will need to bring a pair of walking boots or walking shoes, food and drink, waterproof over trousers and coat, hat and gloves. (please, no jeans). nnThe cost of the walk is £15 per adult with under 18’s free of charge. (2 free child places for each paying adult.) All proceeds going to the project.nnWe will meet at the visitor centre between 9 and 9.30am on Sunday 26th May. We will then take a short drive to the village of Croesor to begin the walk at around 10am.nnIf you have any questions please email us at nninfo@mountainescapes.co.uk and we will be happy to help.nnCymdeitha

Time

(Sunday) 8:00 am - 2:00 pm

Location

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife - Glaslyn Ospreys.

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife - Glaslyn Ospreys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X