march, 2020

09mar10:00 am2:00 pmGermination of Difficult Plant Species Workshop

Event Details

Due to popular demand Robbie is holding another session! nnThis workshop will look at how we can takecues from the botany and ecology of plants when it comes to trying to understand the germination of difficult species. nnWe will discussseed dormancy, investigate dormancy breaking mechanisms, explore how we can use the tree of life to better understand how to germinatedifficult seeds. We will also lookat a range of case studies. nnThecourse will consist of a morningpresentation in the lab and case study session and an afternoon practical session in the polytunnel. nnLunch will not be provided so bring your own packed lunch. Tea andcoffee will be available throughout the day.nnThis event is free toattend but BOOKING IS ESSENTIAL. Email treborth@bangor.ac.uk for a place – limited to 15 places. nnCourse delivered as part of the Growing the Future project at TreborthBotanic Garden.nnThis project hasreceived funding through the WelshGovernment Rural Communities –Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.nn——————————————————————————————nBydd y gweithdy hwn yn edrych ar sut mae modd cael arweiniad o feysydd botaneg ac ecoleg planhigion wrth geisiodeall sut i drin rhywogaethau o blanhigion y mae’n anodd eu cael iegino. nnByddwn yn trafod cysgiadhadau, yn ymchwilio i fecanweithiau sy’n atal cysgiad, yn edrych i weld sut mae defnyddio coeden bywydi ddeall yn well sut i gael hadauanodd i egino. Byddwn hefyd yn edrych ar nifer o astudiaethau achos. nnBydd y cwrs yn cynnwys cyflwyniad yn y labordy a sesiwn yn edrych ar astudiaeth achos yn y bore asesiwn ymarferol yn y twnnel polythen yn y prynhawn. nnNi ddarperircinio felly dewch â’ch pecyn cinio eich hun. Bydd te a choffi ar gael drwy gydol y dydd. nnMae mynediad am ddim, ond mae archebu lle ynhanfodol. nE-bostiwch treborth@bangor.ac.uk i archebu. nnCwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiectTyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Treborth.nnMae’r prosiect hwnwedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwl

Time

(Monday) 10:00 am - 2:00 pm

Location

Treborth Botanic Garden/Gardd Fotaneg Treborth

Treborth Botanic Garden/Gardd Fotaneg Treborth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X