june, 2019

13jun5:00 pm7:00 pmGweithdy What’SUP/ What'SUP Workshop

Event Details

Gweithdy What’SUPnnYdych chi’n ystyried cymryd rhan yng Ngorffennaf Plastig y Gymdeithas Cadwraeth Forol? Neu hoffech ddysgu mwy am suty gallwch chi leihau eich gwastraff plastig?nnYmunwch â YNGC am ran 1 o’rgweithdy hwyliog ac addysgiadol hwn. Rydym yn mynd i fod yn greadigol fely gallwch fynd adref gydag offer defnyddiol ac ymarferol i ddechrau ar eichtaith i fyw’n fwy cynaliadwy.nnMae rhaid archebu lle. I archebu neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Eve Grayson.neve.grayson@northwaleswildlifetrust.org.ukn07508740559nnThinking of taking part in Marine ConservationSociety’s Plastic Free July? Or just want to learn more about how you can reduce your waste? nnJoin NWWT for part 1 of this fun and informative workshop. We’re going to get creative so that you can head home with some useful and practical tools to start on your journey to living more sustainably.nnBooking essential. For booking and more information, please contact EveGrayson. neve.grayson@northwaleswildlifetrust.org.uk n07508740559 nnn

Time

(Thursday) 5:00 pm - 7:00 pm

Location

North Wales Wildlife Trust

North Wales Wildlife Trust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X