april, 2020

04apr(apr 4)9:00 am10(apr 10)4:00 pmGŵyl Celfyddydau Aberlleiniog Arts Festival

Event Details

In April 2020 the Cwlwm Seiriol project will be facilitating the first Aberlleiniog Arts Festival. This will run alongside the AngleseyArts Forum Open Studios fortnight.The festival will centre on celebrating the natural beauty of the surrounding woodland, a rich havenfor wildlife, as well as the history of Aberlleiniog ancient monument, a motte and bailey fortress. nnThe main focus of the festival will be a sculpture trail of artworksthat respond to the site, and tohost a weekend open art exhibitionin Llangoed Village hall (4th & 5th April). The opening day will also include a timetable of performance art, music, and art and crafthappenings. nnnnYm mis Ebrill 2020bydd prosiect Cwlwm Seiriol yn hwyluso Gŵyl Celf gyntaf Aberlleiniog. Bydd y digwyddiad yn cyd- redeg â phythefnos Stiwdios Agored Fforwm Gelf Ynys Môn. Bydd yr ŵylyn canolbwyntio ar ddathlu harddwch naturiol y coetir cyfagos, hafangyfoethog i fywyd gwyllt, yn ogystal â hanes heneb hynafol Aberlleiniog, caer motte a beili. nnPrifffocws yr ŵyl fydd creu llwybr oweithiau celf dros dro sy’n ymatebi’r safle, a chynnal arddangosfagelf agored dros y penwythnos yn neuadd Pentref Llangoed (4ydd a 5edEbrill). Bydd y diwrnod agoriadolhefyd yn cynnwys amserlen o gelfperfformio, cerddoriaeth, a gweithgareddau celf a chrefft. n nnnhttp

Time

4 (Saturday) 9:00 am - 10 (Friday) 4:00 pm

Location

Castell Aberlleiniog

Castell Aberlleiniog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X