april, 2020

03apr7:00 pm9:00 pmKiri Pritchard-McLean: Empathy Pains

Event Details

Mae’r comedïwr arobryn Kiri Pritchard-McLean (Have I Got News forYou, Live at the Apollo, 8 out of10 Cats, Frankie Boyle’s New World Order) yn ôl gyda’i phedwerydd sioe lawn. Yn y gorffennol, mae ei sioeau wedi ei gweld hi’n trin pynciau fel hiliaeth, rhywiaeth, cam-fanteisio ar blant, mabwysiadu, a cham-drin emosiynol felly pa bwnc dwys fydd yr un nesaf iddiei droi’n destun chwerthin? Chernobyl? Pam fod creme eggs yn myndyn llai? Naci wir, empathi. Sy’nswnio’n iawn, ond efallai nid yny ffordd y mae Kiri’n mynd o’ichwmpas hi.nnMae Kiri’n meddwlein bod ni’n byw mewn cyfnod lle mae empathi yn cael ei weld yn wendid, fel asthma neu fod y cyntaf idynnu i ffwrdd o ysgwyd llaw. Ondpam hynny? Siawns mai’r hyn sydd ei angen arnom yn yr oes ddadleugarhon yw mwy o empathi? Felly mae Kiri wedi mynd i chwilio am grŵp obobl y mae’n ei chael hi’n anoddcydymdeimlo â nhw, beth allai hynei olygu…? Wel, mae’n golygu eibod hi wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn siarad â phedoffiliaidsydd heb droseddu ar y rhyngrwyd.Ydi, mae ei hanes chwilio ar y weyn drychinebus. Felly, dewch i’wgweld yn gwneud yr amhosibl yn ddoniol neu efallai yn cael ei harestio.nn***** nnMulti award winning comedian Kiri Pritchard-McLean (Have I Got News for You, Live at theApollo, 8 out of 10 Cats, FrankieBoyle’s New World Order) is back with her fourth full length show. Previous shows have seen her tacklestructural racism, sexism, childgrooming, adoption and emotional abuse so what seemingly unfunny subject has she picked to turn into laughs this year? Chernobyl? The shrinking size of creme eggs? No, empathy. Which sounds fine actuallybut maybe not the way Kiri tacklesit.nnKiri thinks that we live ina time where empathy is seen as aweakness like asthma or being first to pull away from a handshake. But why is that? Surely what we need in these divided times is more empathy? So Kiri is off on a searchto find a group of people who shestruggles to empathise with, whatcould this mean…..? Well, it means she’s spent the last year talking to non offending paedophilleson the internet. Yup, her search history is a disaster. So, come andsee her make the impossible hilarious or possibly get arrested.nnht

Time

(Friday) 7:00 pm - 9:00 pm

Location

Pontio Bangor

Pontio Bangor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X