april, 2020

25apr9:00 am3:00 pmModrwyau Stacio Arian/ Silver Stacking Rings

Event Details

Gyda Angela Evans. £80.nCreu casgliad o fodrwyau stacio mewn ariansterling. Bydd dewis o wifren crwna sgwar neu cymysgedd.nByddwn ynymarfer mewn copr yn y bore a dysgu sut i dorri gyda llif manwl, creu gwead ar fetel gyda morthwylionaddurniadol a stampiau metel, soldro a gorffen a sgleinio. Ewch adref gyda set o dri modrwy arian ac efallai rhai copr fel bonws hefyd!nnWith Angela Evans. £80.nCreate aset of stacking rings in sterlingsilver. Choose from round or square wire or even a mix. We will practice in copper in the morning andyou will learn how to use a piercing saw, create texture on metal with decorative hammer techniques and metal stamps, solder, finish and polish.Expect to take home a setof three silver rings and perhapssome bonus copper ones too!nnnnnn

Time

(Saturday) 9:00 am - 3:00 pm

Location

Siop iard Caernarfon + Pwllheli

Siop iard Caernarfon + Pwllheli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X