january, 2020

30jan7:00 pm8:00 pmReducing Anxiety and Worry / Lleihau Pryder a Gofid

Event Details

A public talk and meditation withKadam Bridget Heyes / Darlith gyhoeddus a myfyriad gyda Kadam Bridget HeyesnnIt is very common to experience anxiety and worry in themidst of our busy, modern lives. Meditation is an effective way to deal with anxiety. We can learn howto control our own mind, insteadof allowing our mind to control us. This talk will explain how we can all create inner calm and mentalfreedom.nnMae’n gyffredin iawn i ni brofi pryder a gofid yng nghanol ein bywydau prysur modern. Mae myfyrio yn ddull effeithiol o drin pryder. Gallwn ddysgu sut i reoli’n meddwl, yn hytrach na gadael i’n meddwl reoli ni. Yn y ddarlith hon bydd esboniad o sut y gallwn ni ‘gyd greu llonyddwch mewnol a rhyddid meddyliol.nnnnnThe TeachernnnKadam BridgetHeyes is the NKT-IKBU National Spiritual Director for the UK. She isknown for her powerful teachings,compassionate heart, and deep understanding of Buddha’s wisdom advice. Her teachings are exceptionally clear and she presents profound ideas in a way that are easy topractice and integrate into dailylife.nnYr AthrawesnnnKadam Bridget Heyes ydy Cyfarwyddwr Ysbrydol Cenedlaethol y NKT-IKBU i’r DU. Mae hi’n adnabyddus am ei gwersi grymus, ei chalon tosturiol a’i dealltwriaeth ddofn o gyngor doethineb Bwdha. Mae ei gwersi yn neilltuol o eglur ac mae hi’n cyflwyno syniadau dwfn mewn ffordd sy’n hawdd i’w hymarfer a’i cyfuno hefo bywyd beunyddiol.nnn£10/ ticket / yr unnnLOCATIONnnVenue Cymru, Promenade, Llandudno,

Time

(Thursday) 7:00 pm - 8:00 pm

Location

Venue Cymru

Venue Cymru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X